ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსს

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება დაიწყება 2021 წლის 15მარტიდან 22 მარტის ჩათვლით. საპროექტო განაცხადიუნდა ჩაბარდეს, როგორც ნაბეჭდი, ისეელექტრონული სახით.
შიდასაფაკულტეტო კომისიამიღებულ პროექტებსშეაფასებს 2021 წ. 24-25 მარტის ჩათვლით, ხოლო 26 მარტ სგამოცხადდება კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგები. დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფი 2021 წლის 5-8 აპრილს შეაფასებს პროექტებს და 12 აპრილს გამოცხადდება კონკურსის მეორე ეტაპის შედეგები. კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოცხადდება 2021 წ. 20 აპრილს. გამარჯვებული საგრანტო პროექტების განხორციელება დაიწყება 2021 წლის 4 მაისიდან. დაინტერესებულმა პირებმა საგრანტოკონკურსთან დაკავშირებით სრული ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში:

№01–04–14 ბიზნესის ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ

შიდასაფაკულტეტო საგრანტოკონკურსის გამოცხადებისადა ჩატარების წესები

პროექტის სააპლიკაციოფორმა

პროექტის ბიუჯეტი

საკონტაქტო პირი: აკაკი ბაკურაძე, მობ.: 577 131 831

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

eşya depolama istanbul eşya depolama