საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2021"

2021 წლის 16-17 სექტემბერს ჩაატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2021".

აღნიშნული კონფერენცოია 2015 წლიდან დღემდე ტარდება ყოველ მეორე წელიწადს და წარმოდგენილი სტატიების გამოქვეყნება ხდება უნივერსიტეტის ვეგბევრდზე შემდეგ მისამართზე: http://conferences.atsu.ge/BLSS/.

ხილეთ დანართი