ცხადდება შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსი

sagranto konkursiბიზნესის ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ
შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის გამოცხადებისა და ჩატარების წესები
პროექტის სააპლიკაციო ფორმა
პროექტის ბიუჯეტი

fShare
24

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.