ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტების შემეცნებითი ვიზიტი ქართული ზეთისხილის კომპანიაში

2019 წლის 16 ნოემბერს ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის მოექწყო შემცნებითი ტური სიღნაღის რაიონ სოფელ საქობოში მდებარე ქართული ზეთისხილის კომპანიაში. ვიზიტის მიზანი იყო ზეთისხილის კრეფის პროცესის გაცნობა, ზეთისხილისგან ზეთის წარმოების დათვალიერება და ზოგადად კომპანიის ადამიანური, მატერიალური და ფინანსური რესურსების მართვის პრინციპების გაცნობა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად ინსტრუქტაჟი ჩაუტარეს კომპანიის დამფუძნებლებმა და ხელმძღვანელმა პირებმა, რომლებისგანაც მიიღეს დაწვრილებითი ინფორმაცია კომპანიის პარტნიორების, დისტრიბუციული ქსელისა და პროდუქციის ფასწარმოქმნის შესახებ.

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აბიტურიენტთა წარმატების შესახებ, ბაქარ აბაკელია და მალხაზ მეფარიშვილი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინიციატივით 2019 წლის მაისში მათემატიკური უნარებით გამორჩეული აბიტურიენტებისათვის ჩატარდა აბიტურიენტთა ოლიმპიადა „სტიპენდია I სემესტრიდან“.

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინიციატივა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გადამზადების შესახებ

მიმდინარე წლის 26 ნომბერს ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, ქალბატონ ნანა შონიას ინიციატივით და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, ფაკულტეტის ოცდაათი აკადემიური და მოწვეული პერსონალი გადამზადდა „შეფასების თანამედროვე მეთოდებსა და ტესტების შედგენის მეთოდოლოგიაში“.

სამართლის დეპარტამენტთან არსებული ქუთაისის იურიდიული კლინიკა

ქუთაისის იურიდიული კლინიკა 2007 წელს ჩამოყალიბდა საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG), აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის პროგრამის საქართველოს ოფისის ფარგლებში.

სემინარის შედეგები „ბავშვის უფლებების საუნივერსიტეტო პროგრამაში ინკორპორირების თაობაზე“

მიმდინარე წლის 12 ნოემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმოამდგელობამ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლექტორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის ჩაატარა სემინარი ბავშვთა უფლებების საუნივერსიტეტო პროგრამაში ინკორპორირების შესახებ.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.