სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების კურიკულუმს გარე აქტივობები

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტებმა - ნუნუ დანელიამ, სოფიო დგებუაძემ და რამი კვერნაძემ მონაწილეობა მიიღეს და ფინალში 6 საუკეთესო გუნდს შორის აღმოჩნდნენ საქართველოს იუსტიციის სწავლების ცენტრის (TCJ) მიერ ორგანიზებულ პროექტში - "ეროვნული შეჯიბრი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში". 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გადამზადება „ონლაინ სწავლებაში ფსიქოლოგიური, ტექნიკური და ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებაზე“

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით და ფაკულტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით, ამავე ფაკულტეტის 11 აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს ჩაუტარდა 6 დღიანი ტრენინგი „ფსიქოლოგიური, ტექნიკური და ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლებაში”.

მიმდინარე წლის 3 ივლისს ონლაინ სტუდენტური კონფერენცია გაიმართება

აწსუ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი სტუდენტთა თემატური ონლაინ კონფერენცია.

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

"Covid 19-ის შედეგების სამართლებრივი, სოციალური და ეკონომიკურ რენოვაცია"
ჩატარდება 2020 წლის 11 სექტემბერს საუნივერსიტეტო სივრცეში
იხ.კონფერენციის პროგრამა მიბმულ ფაილად

აკაკი წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ფინანსები და კრედიტის“ სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულის ინიციატივა უფასო ტრენინგ-კურსი

ბიზნესის ადმინისტრირების და ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდნეტებისთვის

ბიზნესის შეფასების მოდელები და ფინანსური ბაზრების ფსიქოლოგია

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

eşya depolama istanbul eşya depolama