7-8 დეკემბერს გაიმართება სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია - „SIUEC 2019“

2019 წლის 7-8 დეკემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ეკონომიკის დეპარტამენტთან არსებული „ქართული ეკონომიკური აზრისა და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრობლემების შემსწავლელი სტუდენტთა მუდმივმოქმედი სემინარის“ ფარგლებში ჩატარდება სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია - „SIUEC 2019“. კონფერენციაში მონაწილეობის განაცხადისა და სტატიების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 25 ნოემბერი.

საჯარო ლექცია ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის „რობოტებისეთიკურიგონიერება - რობოტიზმი“

2019 წლის 26 სექტემბერს ჩატარდა ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ოქსფორდისა და მიუნსტერის უნივერსიტეტების პროფესორის იორგ ჰარდის საჯარო ლექცია თემაზე: "რობოტების ეთიკური გონიერება - რობოტიზმი".

თანამედროვე რეგიონული განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები BLSS- 2019

2019 წლის 20-21 სექტემბერს ჩატარდა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურმეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული მესამე საერთაშორსიო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროევ რეგიონული განვითარების ეკონომიკური,სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, რომლის მიზანი იყო როგორც ქართველი, ისე უცხოელი მეცნიერების მიერ ეკონომიკური, სამართლებრივი დასოციალური პრობლემების საჯარო განხილვა და დაძლევის გზების ძიება. ასევე, ფაკულტეტის საქმიანობის, ქალაქის, რეგიონის და ქვეყნის ცნობადობის ამაღლება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მათი წარმოამდგენელების კონფერენციაში მონაწილეობით.

კონფერენცია ჩატარდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა დასპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული „მეცნიერებისა და ინოვაციების“ფესტივალის ფარგლებში და პარტნიორები იყვენენ საქრათველოს ეროვნული ბანკი,გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში, ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი.

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობამ საქართველოში https://www.unicef.org/georgia/ka და როგორც საქართველოს https://www.atsu.edu.ge , www.tsu.edu.ge , www.gtu.edu.ge , www.seu.edu.ge , www.bsu.edu.ge, www.ciu.edu.ge , www.ssu.edu.ge , www.gruni.edu.ge, ისე უკრაინის, ლატვიის, პოლონეთის, რუმინეთის და ჩეხეთის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა.

უნდა აღინიშნოს, რომ კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყვენენ საქართველოს მთავარი პროკურატურის, საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომმისიის და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, რომლებმაც სამუშაო შეხვედრები მეტად საინტერესო და ნაყოფიერი გახადეს.

საბოლოოდ, კონფერენციის შედეგად გამოიკვეთა სამი ძირითადი მომენტი:

პირველი: ქალაქს ესტუმრა 15 უცხოელი 5 დღით და 32 ქართველი 1 დღით, რამაცქალაქს გაუზარდა შემოსავალი უმნიშვნელოდ მაინც და აამაღლა ცნობადობა როგორც რეგიონის, ისე ქვეყნის.

მეორე: 2020 წლის გაზაფხულზე, გაეროს ბავშვთა უფლებების საქართველოს წარმომადგენლობის ინიცირებით დაიგეგმა ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია 'ბავშვთა უფლებებზე".


მესამე: დაიგეგმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორამდუმის გაფორმება პოლონეთისდა ლატვიის უნივერსიტეტებთან, რაც ხელს შეუწყობს ფაკულტეტის ინტერნაციონალიზაციის საკითხების განვითარებას.

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) კონკურსი "ეკონომიკის" და "ბიზნესის ადმინისტრირების" საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) იწვევს "ეკონომიკის" და "ბიზნესის ადმინისტრირების" საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებს ჩაერთონ კვლევაში - "კერძო ბიზნესის დაბრკოლებების იდენტიფიცირება".

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათ აფაკულტეტის სტუდენტების შემეცნებითი ტური შპს „კურორტ საირმეში“

მიმდინარე წლის 21 ივნისს განხორციელდა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 45 სტუდენტის შემცნებითი ვიზიტი შპს „კურორტ საირმეში“.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

eşya depolama istanbul eşya depolama