სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტთან არსებული სტუდენტთა სამეცნიერო წრის გასვლითი სხდომა ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში

30 მაისს გაიმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტთან არსებული სტუდენტთა სამეცნიერო წრის გასვლითი სხდომა, ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში.

აწსუ ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების შემეცნებითი ვიზიტი საქართველოს ეროვნულ ბანკში

მიმდინარე წლის 23 მაისს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უმასპინძლა აწსუ ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების 20 სტუდენტს.

ბიზნესის ადმინისტრირების და ეკონომიკის სამაგისტრო და სადოქოტორო პროგრამის სტუდენტების შეხვედრა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველ დირექტორთან

20 მაისს აწსუ ბიზნესის ადმინისტრირების და ეკონომიკის სამაგისტრო და სადოქოტორო პროგრამის სტუდენტები დაესწრნენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორის, კრისტინ ლაგარდის პირველ ვიზიტს საქართველოში. შეხვედრა შედგა სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში და კრისტინ ლაგარდმა სტუდენტებთან ინკლიუზიურ ზრდაზე ისაუბრა. მან დადებითად შეაფასა ქვეყნის საფინანსო სექტორში განხორციელებული რეფორმები და სტუდენტების შეკითხვებს უპასუხა.

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პრაგრამის სტუდენტების შემეცნებითი ვიზიტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში

23 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები შემეცნებითი ვიზიტის ფარგლებში ესტუმრნენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, სადაც გაეცნენ საკონსტიტუციო სამართალწარმოების წესებს და განიხილეს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა. სტუდენტები ასევე დაესწრნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომას.

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტების შემეცნებითი ტური რაჭაში

მიმდინარე წლის 17 მაისს განხორციელდა შემეცნებითი ტური "ბიზნესის ადმინისტრირების" და "ეკონომიკის" საგანამანათლებლო პროგრამის კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტებისთვის.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

eşya depolama istanbul eşya depolama