ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინიციატივა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გადამზადების შესახებ

მიმდინარე წლის 26 ნომბერს ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, ქალბატონ ნანა შონიას ინიციატივით და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, ფაკულტეტის ოცდაათი აკადემიური და მოწვეული პერსონალი გადამზადდა „შეფასების თანამედროვე მეთოდებსა და ტესტების შედგენის მეთოდოლოგიაში“.

სემინარის შედეგები „ბავშვის უფლებების საუნივერსიტეტო პროგრამაში ინკორპორირების თაობაზე“

მიმდინარე წლის 12 ნოემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმოამდგელობამ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლექტორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის ჩაატარა სემინარი ბავშვთა უფლებების საუნივერსიტეტო პროგრამაში ინკორპორირების შესახებ.

„როგორ გამდიდრდნენ მდიდარი ქვეყნები... და რატომ რჩებიან ღარიბი ქვეყნები ღარიბებად"

„აწსუ დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა ინტერდისციპლინური კლასტერი“-სა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით, მ/წლის 8 ნოემბერს, 13:00 საათზე, ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსის საკონფერენციო დარბაზში (#22-208), გაიმართება ერიკ ს. რეინერტის წიგნის „როგორ გამდიდრდნენ მდიდარი ქვეყნები... და რატომ რჩებიან ღარიბი ქვეყნები ღარიბებად" ქართული თარგმანის პრეზენტაცია. აღნიშნული წიგნისთვის რეინერტმა 2008 წელს მიიღო პრესტიჟული „მირდალის პრიზი“.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან

2019 წლის 21 ოქტომბერს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ერთი მხრივ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, მეორე მხრივ, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და, მესამე მხრივ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტს შორის.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.