სადოქტორო 2016

ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა

სადოქტორო 2017

ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.