პროგრამები 2016-2017

 

საბაკალავრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
სოციალური მეცნიერებები
სამართალი

სამაგისტრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო მმართველობა
სისხლის სამართალი
საჯარო სამართალი
ეკონომიკა
ლიდერობა უმაღლეს განათლებაში-თვითშფასება

 

სადოქტორო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა

minor

 
აგრობიზნესის მენეჯმენტი