საბაკალავრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
სოციალური მეცნიერებები
სამართალი

სამაგისტრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო მმართველობა
სისხლის სამართალი
საჯარო სამართალი
ეკონომიკა
ლიდერობა უმაღლეს განათლებაში-თვითშფასება

 

სადოქტორო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა

minor

 
აგრობიზნესის მენეჯმენტი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.