პროგრამები 2021-2022

საბაკალავრო

ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
სოციალური მეცნიერებები
სამართალი
საერთაშორისო ურთიერთობები

სამაგისტრო

ბიზნესის ადმინისტრირება
სამართალი
საჯარო მმართველობა
ეკონომიკა
ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში
ჟურნალისტიკა
დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

minor

აგრობიზნესის მენეჯმენტი
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
პოლიტიკის მეცნიერებები
ჟურნალისტიკა
საერთაშორისო ურთიერთობები