პროგრამები 2021-2022

საბაკალავრო

ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
სოციალური მეცნიერებები
სამართალი

სამაგისტრო

ბიზნესის ადმინისტრირება
სამართალი
საჯარო მმართველობა
ეკონომიკა
ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში
ჟურნალისტიკა

minor

აგრობიზნესის მენეჯმენტი
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
პოლიტიკის მეცნიერებები
ჟურნალისტიკა
საერთაშორისო ურთიერთობები