ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
 აკაკი  ბაკურაძე დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
 ნუნუ  ქიქოძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
 ირაკლი  შენგელია მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
 მედეა  ლომინაშვილი-ფრუიძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
 ნანა  შონია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

პროფესორი

 

 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.