დასახელება
სამეცნიერო ნაშრომების კრებული
შრომების კრებული თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები
შრომების კრებული საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები
სამეცნიერო ჟურნალი "ქართველური მემკვიდრეობა"
შრომების კრებული ბიზნესის განვითარების ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი პრობლემების რეგიონული ასპექტები (სტუდენტური ხედვა)
შრომების კრებული I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია თანამედროვე ფარმაცია – მეცნიერება და პრაქტიკა
მოხსენებების კრებული II საერთაშორის კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები
მოხსენებების კრებული III საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები 
მოხსენებების კრებული IV საერთაშორის კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები
შრომების კრებული კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები
მოხსენებების კრებული მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები
შრომების კრებული თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა I ნაწილი
შრომების კრებული თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა II ნაწილი
შრომების კრებული სასოფლო–სამეურნეო და სატრანსპორტო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციის და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით
შრომების კრებული ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები
შრომების კრებული კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა

 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.