№01-04-84 აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, ზუსტ დ საბუნებისმეტყველო და აგრარულ ფაკულტეტებზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

-ის მიერ 229 ჩამოტვირთვები

№01-04-84 აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა,  ზუსტ დ საბუნებისმეტყველო და აგრარულ ფაკულტეტებზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის  არჩევნების დანიშვნის შესახებ
ფაილის ზომა: 400.12 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 384 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 229 ჯერ