№27 (17/18) აწსუ-ში აკადემიური პერსონალის, ხელშეკრულებით და საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პერსონალის მიერ ჩატარებული ლექცია, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მუშაობის მონიტორინგის, შედეგებზე რეაგირების და გაუმჯობესების წესის დამტკიცების შესახებ

-ის მიერ 87 ჩამოტვირთვები

№27 (17/18) აწსუ-ში  აკადემიური პერსონალის, ხელშეკრულებით და საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პერსონალის მიერ ჩატარებული  ლექცია, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მუშაობის  მონიტორინგის, შედეგებზე რეაგირების და გაუმჯობესების წესის დამტკიცების შესახებ
ფაილის ზომა: 423.41 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 1504 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 87 ჯერ