№27 აწსუ-ში აკადემიური პერსონალის, ხელშეკრულებით და საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პერსონალის მიერ ჩატარებული ლექცია, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მუშაობის მონიტორინგის, შედეგებზე რეაგირების და გაუმჯობესების წესის დამტკიცების შესახებ

-ის მიერ 23 ჩამოტვირთვები

№27 აწსუ-ში  აკადემიური პერსონალის, ხელშეკრულებით და საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პერსონალის მიერ ჩატარებული  ლექცია, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მუშაობის  მონიტორინგის, შედეგებზე რეაგირების და გაუმჯობესების წესის დამტკიცების შესახებ
ფაილის ზომა: 423.19 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 1370 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 23 ჯერ