№29 აწსუ აკადემიური პერსონალის, ემერიტუსის, მასწავლებლის, ხელშეკრულებითა და საათობრივად მოწვეული სპეციალისტების სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვების ნორმატივების განსაზღვრის, დამტკიცების, აღრიცხვისა და შესრულების შემოწმების წესის დამტკიცების შესახ

-ის მიერ 309 ჩამოტვირთვები

№29 აწსუ აკადემიური პერსონალის, ემერიტუსის, მასწავლებლის, ხელშეკრულებითა და საათობრივად მოწვეული სპეციალისტების სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვების ნორმატივების განსაზღვრის, დამტკიცების, აღრიცხვისა და შესრულების შემოწმების წესის დამტკიცების შესახ
ფაილის ზომა: 542.79 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 4827 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 309 ჯერ