Discussion of BA program “Management”

New BA program "Management" was discussed with students.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.