აწსუ რექტორის ბრძანება №01-04-63 2018–2019 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდების დანიშვნის შესახებ

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.