სადოქტორო 2016

ფიზიკა
ფუნქციათა თეორია
დიფერენციალური განტოლებები
გეოგრაფია
ნეირომეცნიერებები

სადოქტორო 2017

ფიზიკა
ფუნქციათა თეორია
დიფერენციალური განტოლებები
გეოგრაფია
ნეირომეცნიერებები

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.