გაცვლითი პროგრამები

Exchange Program and Scholarship Erasmus +

 1. University of Versailles (France)
 2. Insa-Rene, Rene University (France)
 3. Dusseldorf University (Germany)
 4. Munster University (Germany)
 5. Roan University (France)
 6. University of Chester (UK)
 7. Rujen-Berok University (Slovakia)
 1. UNIVERSIDADE DO MINHO, on behalf of PEERS Consortium / PORTUGAL
 1. University of South-East Norway, Norway
 1. University of Bialystok, Poland
 1. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, Turkye
 1. Lodz University of Technology, Poland
 1. Vytautas Magnus University, Lithuania
 1. CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK / SLOVAKIA
 1. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany
 1. Institut National des Sciences Appliquées de Rennes [INSA Rennes], France
 1. UNIVERSIDAD DE JAÉN, Spain
 1. University of Granada/ Spain
 1. Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany
 1. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany
 1. Hacetepe University, Turkey
 1. University of Alcalá, Spain
 1. University of Chester, United Kingdom
 1. Université de Rouen Normandie, France
 1. POWISLANSKI COLLEGE IN KWIDZYN, Poland
 1. Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Romania
 1. University of L’Aquila, Italy
 1. University of Ostrava, Czech republic
 1. Pan-European University,Slovak Republic
 1. Latvia University, Latvia
 1. West Pomeranian University of Technology, Poland