სამუშაო შეხვედრები სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებთან

2019 წლის აპრილში Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ ფარგლებში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სამუშაო შეხვედრების სერია სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებთან.
შეხვედრებზე განიხილეს და დაგეგმეს მაგისტრატურის სტუდენტების სამეცნიერო ნაშრომების moodle-სა და ანტიპლაგიატის პროგრამული უზრუნველყოფის Turnitin-ის გამოყენების წესები და გრაფიკი.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.