თებერვალში პლაგიატის პრევენციის კვირეულის ფარგლებში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით  სტუდენტებისთვის საინფორმაციო საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდა.

აღნიშნული აქტივობა Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ ფარგლებში გაიმართა.

ევროკავშირის მიერ დაფინასებული პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა-სწავლებისა და შეფასების ხარისხის განვითარება აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით. პროექტი მიზნად ისახავს ისეთი პოლიტიკისა და მექანიზმების შემუშავებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენას, პრევენციასა და აღმოფხვრას ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

2020 წლის 19 თებერვალს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები პლაგიატის პრევენციის კვირეულის ფარგლებში, ქუთაისის უნივერსიტეტში იმყოფებოდნენ. შეხვედრა უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და პროფესორ-მოსწავლეებთან გაიმართა და პლაგიატის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურებოდა. მონაწილეებმა ისაუბრეს აკადემიური კეთილსინდისიერების საკითხებზე და ისეთი პოლიტიკისა და მექანიზმების შემუშავებაზე, რომლებიც ხელს შეუწყობს პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენას, პრევენციასა და აღმოფხვრას ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

2020 წლის 20-21 თებერვალს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა შეხვედრა Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტის “ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად  (CISI)“ ფარგლებში. შეხვედრაზე პროექტის მენეჯერმა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალთან განიხილა დაგეგმილი აქტივობები, ხოლო საჯარო სკოლის და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის წარმომადგენლებთან განიხილა სოციალური ინკლუზიის არსებული მდგომარეობა და  განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე სტუდენტებსა და მოსწავლეებთან მუშაობის საჭიროებებზე იმსჯელეს.

2020 წლის თებერვალში პლაგიატის პრევენციის კვირეულის ფარგლებში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა პლაგიატის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით  ქუთაისის საჯარო სკოლებში საინფორმაციო შეხვედრები ჩაატარეს.

შეხვედრები Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ ფარგლებში გაიმართა.

ევროკავშირის მიერ დაფინასებული პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა-სწავლებისა და შეფასების ხარისხის განვითარება აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით. პროექტი მიზნად ისახავს ისეთი პოლიტიკისა და მექანიზმების შემუშავებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენას, პრევენციასა და აღმოფხვრას ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

2019 წლის ნოემბერში Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ ფარგლებში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სამუშაო შეხვედრების სერია სამეცნიერო ნაშრომების ხელმძღვანელებთან.

შეხვედრებზე განიხილეს აკადემიური კეთილსინდისიერებისა და პლაგიატის საკითხები,სამეცნიერო ნაშრომების moodle-სა და ანტიპლაგიატის პროგრამული უზრუნველყოფის Turnitin-ის გამოყენების წესები და გრაფიკი.