ევროპის უნივერსიტეტებში სწავლის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით
16 ივნისს ტარდება ვირტუალური საინფორმაციო ღონისძიება Study in Europe!

2021 წლის 5-7 მაისს Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „რეგიონალური უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითრებაში (RURD)“ ფარგლებში კონსორციუმის წევრი უნივერსიტეტებისთვის მასარიკის უნივერსიტეტის (ბრნო, ჩეხეთი) წარმომადგენლებმა ჩაატარეს მეოთხე ონლაინ ტრენინგი.

2021 წლის 27-28 მაისს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, როგორც ევროკავშირის ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“ (ROLE OF UNIVERSITIES IN THE REGIONAL DEVELOPMENT - RURD) მონაწილემ პროექტის  საკოორდინაციო შეხვედრას უმასპინძლა.

2021 წლის 25 და 29-30 მარტს Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „რეგიონალური უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითრებაში  (RURD)“ ფარგლებში კონსორციუმის წევრი უნივერსიტეტებისთვის FH JOANNEUM გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის (ავსტრია) წარმომადგენლებმა ჩაატარეს მესამე ონლაინ ტრენინგი.
ტრენინგის შინაარსობრივი ნაწილი მოიცავდა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა ეფექტური საერთაშრისო თანამშრომლობა, უნივერსიტეტის მისია, ხედვა, სტრატეგიული გეგმის განვითარება, ინტერაქცია უნივერსიტეტსა და ბიზნესს შორის.