კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის და საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა

კონრად ადენაუერის ფონდი და პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი აცხადებენ მიღებას 2021-2022 წლის კვლევით პროგრამაზე.

უპირატესობა მიენიჭებათ ეკონომიკის, ენერგეტიკის, სამართლის ან საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსის ან სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებს, ასევე ენერგეტიკის სექტორში პრაქტიკული ან კვლევითი გამოცდილების მქონე კანდიდატებს;

დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ბმულს