ჟურნალისტიკის სტუდენტების თვალით დანახული რეალობა

ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენტების მიერ, გიორგი დვალიშვილის მენტორობით, პანდეპიის პერიოდში გადაღებული სიუჟეტები