ხარისხის გარე უზრუნველყოფა

2010 წელს ”უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად შემოღებული იქნა ავტორიზაციისა და პროგრამული აკრედიტაციის სისტემა. 2010 წლიდან აწსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა დაიწყო აქტიური სამუშაოები ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი სტანდარტების შესაბამისი შიდა შეფასების სისტემის დანერგვისათვის.

ავტორიზაციის სტანდარტები

აკრედიტაციის სტანდარტები

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033