ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 2019 წლის 1-2 ნოემბერს ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“. იხ. ბმული

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.