2019 წლის 24 მაისს, 11 საათზე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტისა და ქართული ენის მიმართულებასთან არსებული სტუდენტთა საენათმეცნიერო წრის ორგანიზებით უნივერსიტეტის ეზოში ტარდება „ვეფხისტყაოსნის“ საჯარო კითხვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.