ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გაიმართება სტუდენტთა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა XXX (I) დისტანციური კონფერენცია

მიმდინარე წლის 10-11 სექტემბერს, 12-16 საათზე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გაიმართება სტუდენტთა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა XXX (I) დისტანციური კონფერენცია.

იხილეთ კონფერენციის პროგრამა