დოქტორანტ სოფიკო ჭუმბურიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2021 წლის 12 ივნისს, 12 საათზე, გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „ფილოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ სოფიკო ჭუმბურიძის სადისერტაციო ნაშრომის „გენდერული საკითხი  XIX-XX საუკუნეების მიჯნის ქართულ მწერლობაში“ საჯარო დაცვა ონლაინ ფორმატით.