აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტებმა გრანტი მოიპოვეს

აწსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის "ფილოლოგიის" სადოქტორო პროგრამის (ხელმძღვანელი პროფ. ნინო ჩიხლაძე) დოქტორანტებმა - თეორიული ენათმეცნიერების მიმართულებით : თამარ გუჩუამ (ხელ.-ლი პროფ.ზაალ კიკვიძე), ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულებით: თამაზ დევიძემ, დავით იობიძემ (ხელმ.- ლი პროფ. რუსუდან საღინაძე) რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის გრანტი მოიპოვეს.
ვულოცავთ მათ და პროგრამის მთელ აკადემიურ პერსონალს!