აწსუ პროფესორებმა მიიღეს მონაწილეობა ესპანეთში გამართულ XIV საერთაშორისო კონფერენციაში

2022 წლის 4 – 6 ივლისს აწსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი თეა კორძაძე და მედიცინის ფაკულტეტის პროფ. ირინე ფხაკაძე მონაწილეობდნენ  ესპანეთში გამართულ XIV  საერთაშორისო კონფერენციაში „ განათლება  და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები“ EDULEARN 2022, 14th annual International Conference on Education and New Learning Technologies.
კონფერენციაზე წარდგენილ იქნა მედიცინის პროგრამის ფარგლებში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად ჩატარებული კვლევის შედეგები "From Face-to Face to remote Learning Challenges".