2021 წლის 29 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ორგანიზებით დისტანციურ რეჟიმში გაიმართა ყოველწლიური საერთაშორისო ინგლისურენოვანი კონფერენცია ‘ბრიტანული, ამერიკული და ქართული კულტურათშორისი ნარკვევები’. მასში მონაწილეობა მიიღეს ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სტუდენტებმა და მოსწავლეებმა ქუთაისის საჯარო სკოლებიდან: №3, №2, №7, №5, №9, №40, №41. ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის აკადემიურ პერსონალთან ერთად მოხსენებების შეფასებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ექსპერტმა, საპატიო სტუმარმა ჯონ ამატომ.

2021 წლის 12 ივნისს, 12 საათზე, გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „ფილოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ სოფიკო ჭუმბურიძის სადისერტაციო ნაშრომის „გენდერული საკითხი  XIX-XX საუკუნეების მიჯნის ქართულ მწერლობაში“ საჯარო დაცვა ონლაინ ფორმატით.


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021-2022 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას საბაკალავრო პროგრამაზე:
„საშემსრულებლო ხელოვნება-მიმართულებები: ფორტეპიანო, საორკესტრო სიმებიანი, ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები, სოლო აკადემიური სიმღერა)“.

მიმდინარე წლის 26 მაისს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული მეცნირებათა ფაკულტეტის პროფესორები, დისტანციურ ფორმატში, წაიკითხავენ საქართველოს ეროვნული დღესასწაულისადმი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საჯარო ლექციებს.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე,ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ინიციატივით, მ|წ 29 მაისს ჩატარდება XXVI ყოველწლიური საერთაშორისო ინგლისურენოვანი კონფერენცია „ბრიტანული, ამერიკული და ქართული კულტურათაშორისი ნარკვევები“ / British, American and Georgian Cultural Studies.