202წლის 28 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის ორგანიზებით გაიმართა ყოველწლიური საერთაშორისო ინგლისურენოვანი კონფერენცია "ბრიტანული, ამერიკული და ქართული კულტურათშორისი ნარკვევები".

2022 წლის 19-20 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანატის, ქართული ფილოლოგიისა და ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტების ორგანიზებით გაიმართება სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ართვინი და მისი რეგიონი: ისტორია და თანამედროვეობა.
უნივერსიტეტის I კორპუსი, № 1114 აუდიტორია, 13:00 საათი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022-2023 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე-
„საშემსრულებლო ხელოვნება (მიმართულებები: ფორტეპიანო, საორკესტრო სიმებიანი, ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები, სოლო აკადემიური სიმღერა)“.

29-30 ოქტომბერი, 2022 წელი
თბილისი, საქართველო
კონფერენციაში მონაწილეობა შესაძლებელია ადგილზე დასწრებით ან დისტანციურად.

2022 წლის 11-15 აპრილს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ქართული ენის მიმართულებასთან არსებული სტუდენტთა საენათმეცნიერო წრის ორგანიზებით ტარდება საქართველოს სახელმწიფო ენის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია ღონისძიებები: