2021 წლის 14 აპრილს, 14 საათზე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტისა და ქართული ენის მიმართულებასთან არსებული სტუდენტთა საენათმეცნიერო წრის ორგანიზებით ჩატარდება საქართველოს სახელმწიფო ენის დღისადმი მიძღვნილი ტრადიციული კონკურსი „ვინ უკეთ წერს“. კონკურსი ითვალისწინებს განსაზღვრულ დროში (45 წთ) მოცემულ თემაზე თხზულების (ჩანახატის, ნოველის, ესეს ან ლექსის) შექმნას. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის სტუდენტებს აწსუს ნებისმიერი ფაკულტეტიდან. კონკურსი ჩატარდება დისტანციურად, ონლაინპლატფორმაზე (Microsoft Teams) დარეგისტრირებულ ჯგუფში „ქართული ენის მიმართულება“.

მიმდინარე წლის, 2021 წლის 14-15 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ქუთაისური საუბრები” – XVII

2020 წლის 25 დეკემბერს ინგლისური ენის კლუბმა წლის ბოლო შეხვედრა გამართა, სადაც სტუდენტები შეიკრიბნენ შობის დღესასწაულის აღსანიშნავად. მათ ერთმანეთს გააცნეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დღესწაულთან დაკავშირებული უცნაური ტრადიციები. გარდა ამისა, მათ მონაწილეობა მიიღეს რამდენიმე გასართობ-შემეცნებით თამაშში და ჯგუფურად შეასრულეს სხვადასხვა სახალისო ამოცანები, ამასთანავე ერთმანეთს გაუზიარეს საუკეთესო მოგონებები შობასთან დაკავშირებით.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული ენისა და ლიტერატურის პროფესორ-მასწავლებლებს ა/წ 14-15-16-17 დეკემბერს სთავაზობს ონლაინ ტრენინგს სახელწოდებით “Formation aux méthodes pédagogiques innovantes”.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებს ა/წ 4-5-6 დეკემბერს სთავაზობს ონლაინ ტრენინგს “Enseigner le français avec le conte”. ტრენინგს ჩაატარებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი ლიტერატურის მიმართულებით, ქალბატონი ნინო ქავთარაძე. ტრენინგზე ჩაწერის მსურველებმა უნდა შეავსონ შემდეგი ფორმულარი

 შეხვედრის ბმული და დეტალები ტრენინგზე ჩაწერილ მსურველებს მიეწოდებათ კორპორაციულ ელ.ფოსტაზე