მასტერკლასი თემაზე „გერმანული ენა და ეკონომიკა“

გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს (Auswärtiges Amt) ფინანსური მხარდაჭერით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) ორგანიზებით 2018 წლის 12-18 დეკემბერს ჩატარდა მასტერკლასი თემაზე „გერმანული ენა და ეკონომიკა“ (Wirtschaftsdeutsch).

მასტერკლასი თემაზე „გერმანული ენა და ტურიზმი“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) ორგანიზებით და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს (Auswärtiges Amt) ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე წლის 24-დან 29 ნოემბრის ჩათვლით ჩატარდა მასტერკლასი თემაზე „გერმანული ენა და ტურიზმი“ („Tourismusdeutsch“).

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.