პროგრამები 2016-2017

 

საბაკალავრო

 
ქართული ენა და ლიტერატურა
ინგლისური ენა და ლიტერატურა
გერმანული ენა და ლიტერატურა
ფრანგული ენა და ლიტერატურა
რუსული ენა და ლიტერატურა
აღმოსავლური ფილოლოგია
არქეოლოგია
ისტორია
ფილოსოფია
ინგლისური ენა და ლიტერატურა ინგლისურენოვანი

სამაგისტრო

 
ქართული ლიტერატურა
ქართველური ენათმეცნიერება
ინგლისური  ენა და ლიტერატურა
გერმანული ენა და  ლიტერატურა
ფრანგული ენა და ლიტერატურა
რუსული ენა და ლიტერატურა
აღმოსავლური ფილოლოგია
ხელოვნების თეორია
ამერიკისმცოდნეობა
ლინგვისტიკა
ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
საქართველოს ისტორია
არქეოლოგია და ანტიკური ცივილიზაციები
ევროპისმცოდნეობა
კლასიკური ფილოლოგია
ფილოსოფია - რელიგიის კვლევები

სადოქტორო

 
დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურა
აღმოსავლური ფილოლოგია
ქართული ლიტერატურა
ქართველური ენათმეცნიერება
კლასიკური ფილოლოგია
საქართველოს ისტორია
არქეოლოგია
შეპირისპირებითი ლინგვისტიკა
გერმანული ენათმეცნიერება

minor

 
ხელოვნებათმცოდნეობა
ფსიქოლოგია
კულტუროლოგია
კლასიკური ფილოლოგია
   
ქართულ ენაში მოსამზადებელი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.