ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ლუკა დვალიშვილი დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
ნინო ფხაკაძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ეკატერინე გაჩეჩილაძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ინგა აბრამიძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი