ბრძანება ტუტორთა საკონკურსო პოზიციის დასაკავებლად მაძიებელ კონკურსანტთა გასაუბრების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის

რექტორის ბრძანება № 01-04/27

ტუტორთა საკონკურსო პოზიციის დასაკავებლად მაძიებელ
კონკურსანტთა გასაუბრების შესახებ

ვბრძანებ:

1. ტუტორთა საკონკურსო პოზიციის დასაკავებლად მაძიებელ კონკურსანტთა გასაუბრება დაინიშნოს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში (თამარ მეფის 59) 1114 აუდიტორიაში (2018 წლის 21 ივნისს 10:00 საათზე).
2. ტუტორთა საკონკურსო პოზიციის დასაკავებლად მაძიებელ კონკურსანტთა შესარჩევად კომისიის წევრებად დაინიშნონ:

• კავაძე მირანდა (სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სერვისი)
• აბრამიძე ინგა (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)
• შონია ნანა (ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)
• ჯულაყიძე ნანა (ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი)
• ბუჭუხიშვილი მამული (პედაგოგიური ფაკულტეტი)
• ალავიძე ნატო (მედიცინის ფაკულტეტი)
• გერაძე პაატა (საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი)
• თურქაძე ციცინო (საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი)
• ფხაკაძე მანანა (საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი)
• თაბაგარი მარიეტა (აგრარული ფაკულტეტი)
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს მარკეტინგის, პროექტებისა და ღონისძიებების მართვის სამსახურს.