სამაგისტრო 2016

 
ტურიზმი
აგროეკოლოგია
სუბტროპიკული კულტურების სელექცია
სუბტროპიკული კულტურების აგროტექნოლოგია
ლანდშაფტური არქიტექტურა
აგროინჟინერია
სუბტროპიკული კულტურების გადამუშავების ტექნოლოგია

სამაგისტრო 2017

 
ტურიზმი
აგროეკოლოგია
ლანდშაფტური არქიტექტურა
აგროინჟინერია
სუბროპიკული კულტურების გადამუშავების ტექნოლოგია
სუბტროპიკული კულტურების აგროტექნოლოგია

 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.