სამაგისტრო 2016

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო მმართველობა
სისხლის სამართალი
საჯარო სამართალი
ეკონომიკა
ლიდერობა უმაღლეს განათლებაში-თვითშფასება

სამაგისტრო 2017

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო სამართალი
საჯარო სამართალი (ბოლო ჩასწორებით)
სისხლის სამართალი
საჯარო სამართალი
ეკონომიკა
ლიდერობა და მენეჯმენტი
ჟურნალისტიკა

 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.