სამაგისტრო 2016

 
მათემატიკა
ქიმია
რეგიონალურ გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
თეორიული ფიზიკა
კომპიუტერული მეცნიერებები
ინფორმაციული სისტემები
ელექტრონული ბიზნესი

სამაგისტრო 2017

 
მათემატიკა
ქიმია
რეგიონალურ გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
თეორიული ფიზიკა
კომპიუტერული მეცნიერებები
ინფორმაციული სისტემები
ელექტრონული ბიზნესი

 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.