სამაგისტრო პროგრამები

 

სამაგისტრო 2016

 
ფარმაცია
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

სამაგისტრო 2017

 
ფარმაცია
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

სამაგისტრო 2018-2019

ბიო-სამედიცინო ინჟინერია
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
ფარმაცია

სამაგისტრო 2019-2020

ფარმაცია
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.