სამაგისტრო 2016

 
ფარმაცია
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

სამაგისტრო 2017

 
ფარმაცია
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.