საბაკალავრო 2016

ფარმაცია
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

საბაკალავრო 2017

ფარმაცია
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.