ფაკულტეტის საბჭო

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1 ირინე ფხაკაძე პროფესორი  
2 შავლაყაძე ნანა პროფესორი  
3 ვალიშვილი თამარი პროფესორი  
4 თენგიზ ლობჟანიძე პროფესორი  
5 კონსტანტინე ცაგარეიშვილი ასოცირებული  პროფესორი  
6 ჩიხლაძე მანანა ასოცირებული პროფესორი  
7 გაბუნია ქეთევანი ასოცირებული  პროფესორი  
8 ჯანელიძე თამარი ასოცირებული პროფესორი  
9 ანა ქურციკიძე სტუდენტი
10 ნოდარ წერეთელი სტუდენტი