კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტი

კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტი ფაკულტეტის არსებობის დღიდან ემსახურება უმაღლესი სამედიცინო საგანამანათლებლო პროგრამების აკადემიურ უზრუნველყოფას. დეპარტამენტში არსებობს პათოლოგიის, შინაგანი მედიცინის, ქირურგიისა და გინეკოლოგიის მიმართულებები, ასევე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და პრეკლინიკური დისციპლინების ინგლისურენოვანი სწავლების მიმართულებები.
კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის კოორდინატორია მედიცინის დოქტორი,  პროფ. თამარ ვალიშვილი, აღნიშნულ მიმართულებებში პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა: 2 ემერიტუსი, 9 პროფესორი, 9 ასოცირებული პროფესორი, 9 ასისტენტ პროფესორი. გარდა ამისა, კლინიკური საგნების სწავლებაში აქტიურად არიან ჩართული დარგის წამყვანი სპეციალისტები ქალაქის ჰოსპიტალური სექტორიდან.
დეპარტამენტის მიზანია მოამზადოს შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტი, რომელსაც ექნება საბაზისო სამედიცინო მეცნიერებების საფუძვლიანი ცოდნა და სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში მუშაობისათვის საჭირო ზოგად–კლინიკური უნარ-ჩვევები, ასევე მორალური ღირებულებებისა და ეთიკური პრინციპების სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენებისა და დაცვის უნარი.
სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობების კურსის (პრეკლინიკური ციკლი) პარალელურად, რომელიც უნივერსიტეტში ხორციელდება, მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტები კლინიკურ სასწავლო კურსებს ეუფლებიან თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ, მრავალპროფილიან კლინიკებში ( სამედიცინო კორპორაცია „ევექსის“ ტრენინგ ცენტრი, დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი, ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი, წმ. ნიკოლოზის ქირურგიული და ონკოლოგიური ცენტრი, შპს „ბომონდი“, „№3 სამშობიარო სახლი“, შპს ცაგარეიშვილის სამედიცინო ცენტრი, საოჯახო მედიცინის ცენტრი, ქუთაისის №3 ბავშვთა პოლიკლინიკა).
კლინიკური უნარ-ჩვევების ათვისების მიზნით ფაკულტეტზე შექმნილია თანამედროვე მულაჟებით აღჭურვილი სიმულაციური ცენტრი, სადაც მიმდინარეობს სტუდენტისთვის ბაზისური კლინიკური უნარ-ჩვევების, მანიპულაციების ჩატარების ტექნიკის სწავლების უზრუნველყოფა მანეკენებსა და სიმულატორებზე კლინიკური შემთხვევების განხილვის პროცესში.

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1 შავლაყაძე ნანა პროფესორი
2 ხაჭაპურიძე დარეჯანი პროფესორი
3 ჩაკვეტაძე ბორისი პროფესორი
4 ნურალიძე კახა პროფესორი
5 შელია გულნარა პროფესორი
6 ჩხობაძე გუგული პროფესორი
7 ფხაკაძე ირინე პროფესორი
8 ვალიშვილი თამარი პროფესორი
9 გრძელიძე თაისა პროფესორი
10 ცაგარეიშვილი კონსტანტინე ასოცირებული პროფესორი
11 გაბუნია გიორგი ასოცირებული პროფესორი
12 მენაბდე დავითი ასოცირებული პროფესორი
13 ერემეიშვილი მერაბი ასოცირებული პროფესორი
14 ჩაკვეტაძე-ბეშკენაძე მაია ასოცირებული პროფესორი
15 უკლება ქეთევანი ასოცირებული პროფესორი
16 ტყეშელაშვილი თინათინი ასისტენტ პროფესორი
17 კოსტავა მაია ასისტენტ პროფესორი
18 ფერცულიანი ბონდო ასისტენტ პროფესორი
19 სიმონიძე ვასილი ასისტენტ პროფესორი
20 ჯაფარიძე ნინო ასისტენტ პროფესორი
21 ჩიხლაძე მანანა ასოცირებული პროფესორი
22 შავიანიძე მარინა ასოცირებული პროფესორი
23 გვეტაძე ლაგი ემერიტუსი
24 ღიბრაძე ომარი ემერიტუსი
25 გამყრელიძე სოფიო ასისტენტ პროფესორი
26 შონვაძე დალი ასისტენტ პროფესორი
27 ჯანელიძე თამარი ასოცირებული პროფესორი
28 კიკნაველიძე კობა ასისტენტ პროფესორი
29 ჯოჯუა ნინო ასისტენტ პროფესორი