მედიცინის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 20 სექტემბერს  აწსუ  მე-XI კორპუსში გამართავს საინფორმაციო შეხვედრებს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი COVID 19 ვაქცინაციის მხარდასაჭერად აგრძელებს საინფორმაციო შეხვედრებს კამპანიის #აიცერი უსაფრთხო გარემოსთვის ფარგლებში.

პირველად აწსუ ისტორიაში მედიცინის ფაკულტეტის ორმა საგანმანათლებლო ერთსაფეხურიანმა პროგრამამ "დიპლომირებული მედიკოსი / PBL" და "დიპლომირებული მედიკოსი MD (ინგლისურენოვანი) " მიიღო სრული საერთაშორისო აკრედიტაცია (7 წლის ვადით).

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი აგრძელებს საინფორმაციო შეხვედრებს Covid 19 გამოწვეულ პანდემიასთან დაკავშირებით.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ორგანიზებით 14 ივნისს ჩატარდა სტუდენტთა სამედიცინო-სამეცნიერო III ონლაინ კონფერენცია „COVID-19 და მსოფლიო პანდემია” პრიორიტეტული მიმართულებებით: