2022 წლის 20 – 24 ივნისს მედიცინის ფაკულტეტის პროფ. თამარ ვალიშვილი Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობდა გრანადას უნივერსიტეტში ჩატარებულ მკვლევართა განვითარების მესამე საერთაშორისო კვირაში (The 3nd International Researcher Development Week (IRDW), 32 ქვეყნიდან აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ გრანადის უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტის კვლევითი ჯგუფების მუშაობას.

16-17 ივლისსს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტის მოწვევით იმყოფებოდა მიდლსექსის უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი, მოწვეული ტრენერი პოლ გიბსი, რომელმაც მედიცინის ფაკულტეტის ლექტორ-მასწავლებლებისათვის ჩაატარა რამდენიმე ტრენინგი შემდეგი მიმართულებით: სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლა/სწავლების მეთოდები, კვლევითი ნაშრომის ხელმძღვანელობა და როგორ მოვამზადოთ სამეცნიერო სტატია.

4 ივნისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის და დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის პარტნიორობით საქართველოს ორთოპედ-ტრავმატოლოგთა საზოგადოების ტრადიციული რესპუბლიკური კონფერენცია გაიმართა. საქართველოს ყველა კუთხიდან დარგის წამყვანი სპეციალისტები აქტიურად განიხილავდნენ სიახლეებს ორთოპედია-ტრავმატოლოგიაში, გავრცელებულ გართულებათა პროფილაქტიკის და მართვის საკითხებს.

აწსუ მედიცინის ფაკულტეტსა და გერმანიის ფიხტელგებირგეს კლინიკას შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის „დიპლომირებული მედიკოსი/PBL“ სტუდენტმა ვალერიანე (ვაკო) ყიფიანმა ჰოსპიტაციის კურსი გაიარა აღნიშნული კლინიკის ორთოპედია-ტრავმატოლოგიისა და ენდოპროტეზირების ცენტრში.

1 ივნისს ბავშვთა დაცვის დღეს სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება აწსუ მედიცინის ფაკულტეტზე ტრადიციად იქცა. ამჯერად მე-9 სამედიცინო-სამეცნიერო კონფერენციის “პანდემიის შემდგომი მსოფლიო” ფარგლებში პარალელურად 5 სესია მუშაობდა, სადაც წარმოდგენილი იქნა სტუდენტთა შრომები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და კლინიკური მედიცინის მიმართულებებით.