კოვიდ -19 მართვის სიმულაციური ტრენინგი, პირდაპირი ჩართვა რეფერალური ჰოსპიტალიდან

არსებული გლობალური გამოწვევის პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურია საზოგადოების ფართო მასებისათვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება სოციალური დისტანცირების ეპიდემიოლოგიურ მნიშვნელობაზე, ამ მხრივ, განსაკუთრებით იზრდება სამედიცინო პერსონალის როლი, მათ შორის მომავალი ექიმების, რაციონალური წინდახედულობის პანიკური გამოვლინებებისაგან გამიჯვნის უზრუნველყოფისათვის.

აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის განვითარების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები

მედიცინის პროგრამების აკადემიური უზრუნველყოფისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება, ამ მიზნით აწსუ მედიცინის ფაკულტეტზე ტარდება კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, სემინარები, ტრენინგები.

აწსუ პროფესორის კიდევ ერთ საერთაშორისო აღიარება!

11 დეკემბერს ლიონში, საფრანგეთში ჩატარდა ალერგიის მსოფლიო ორგანიზაციის (World Allergy Organization-WAO) გენერალური ასამბლეა, რომელზედაც იქნა არჩეული ალერგიის მსოფლიო ორგანიზაციის აღმასრულებული კომიტეტის ახალი შემადგენლობა, პრეზიდენტი, გენერალური მდივანი და დირექტორატი (2020-2024).

აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი მიხეილ შავგულიძე ოსტეოსინტეზის შემსწავლელი ასოციაციის მასწავლებელთა სემინარზე

მიმდინარე წლის 7-8 დეკემბერს დავოსში (შვეიცარია) ოსტეოსინტეზის შემსწავლელი ასოციაციის მასწავლებელთა სემინარის (AO TESA Faculty Seminar) მუშაობაში მონაწილეობდა აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი მიხეილ შავგულიძე, რომელმაც წარმოადგინა მოხსენება „ბარძაყის პერიპროთეზულ მოტეხილობათა ქირურგიული მკურნალობის შესახებ“.

საერთაშორისო კონფერენცია COPD 2019

2019 წლის 18-19 ნოემბერს ლონდონში ჩატარდა ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების საერთაშორისო მე-11 კონფერენცია COPD 2019, რომლის საორგანიზაციო მოსამზადებელი სამუშაოებისა და შემაჯამებელი ანალიზის ჩატარებაში კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრების სტატუსით აქტიურად იყვნენ ჩართულები აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირინე ფხაკაძე და ამავე ფაკულტეტის კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი ქეთევან ჯუღელი.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.