აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი COVID 19 ვაქცინაციის მხარდასაჭერად აგრძელებს საინფორმაციო შეხვედრებს კამპანიის #აიცერი უსაფრთხო გარემოსთვის ფარგლებში.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი აგრძელებს საინფორმაციო შეხვედრებს Covid 19 გამოწვეულ პანდემიასთან დაკავშირებით.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ორგანიზებით 14 ივნისს ჩატარდა სტუდენტთა სამედიცინო-სამეცნიერო III ონლაინ კონფერენცია „COVID-19 და მსოფლიო პანდემია” პრიორიტეტული მიმართულებებით:

პირველად აწსუ ისტორიაში მედიცინის ფაკულტეტის ორმა საგანმანათლებლო ერთსაფეხურიანმა პროგრამამ "დიპლომირებული მედიკოსი / PBL" და "დიპლომირებული მედიკოსი MD (ინგლისურენოვანი) " მიიღო სრული საერთაშორისო აკრედიტაცია (7 წლის ვადით).

17 აპრილს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ფარმაციის აკადემიური პერსონალის ინიციატივით ჩატარდა კვებეკის უნივერსიტეტის (კანადა) ფუნდამენტურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორის, ფარმაციის დოქტორის ვახტანგ მშვილდაძის ონლაინ ლექცია ფარმაციის სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის „ფარმაკოგნოზიის სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ხარისხის უზრუნველყოფის შესახებ კანადასა და საქართველოში“.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.