უცხოეთში ორგანიზებულ საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით ღონისძიებებში აკადემიური პერსონალის მონაწილეობის მხარდაჭერა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. 22-24 ოქტომბერს რომში ჩატარდა ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია COPD-2018, რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობდნენ მედიცინის ფაკულტეტის ასოც. პროფესორი ირინე ფხაკაძე და დიმიტრი ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის ოჯახის ექიმი, ტრენერი, სასწავლო ცენტრის კოორდინატორი ქეთევან ჯუღელი, მათ კონფერენციაზე წარმოადგინეს მოხსენება „Improvement of COPD Management in Georgia“ საქართველოში ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მართვის გაუმჯობესების შესახებ.