მედიცინის ფაკულტეტის მიერ ჩატარებული სტუდენტური კონფერენცია

25 დეკემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე გაიმართა სტუდენტთა ყოველწლიური VI სამეცნიერო კონფერენცია „XXI საუკუნის მედიცინის მიღწევები“. ქართველმა და უცხოელმა სტუდენტებმა საინტერესო მოხსენებები წარმოადგინეს თეორიული მედიცინისა და ფარმაციის სესიებში, უპასუხეს შემხვედრ შეკითხვებს, მსგავსი დისკუსიები ხელს უწყობს სტუდენტებს შორის სამეცნიერო-კვლევითი უნარების გამომუშავებას.