საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში"

2019 წლის 26-27 ოქტომბერს აწსუ მედიცინის ფაკულტეტი ატარებს ექიმთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში/ Modern Achievements in Clinical Medicine” MACM ემსახურება ექიმთა უწყვეტ  განათლებას, კლინიკური მედიცინის სხვადასხვა მიმართულებების ხელშეწყობასა და უცხოელი სპეციალისტების პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარებას, სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების კარიერულ განვითარებას.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.