ღია ლექცია - სამედიცინო განათლება ბრიტანეთში

აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის ღია ლექციების ონლაინ სივრცეში ნამდვილად იქმნება აკადემიური საზოგადოება, ამჯერად აღნიშნულ სივრცეში კიდევ ერთი საინტერესო სტუმარი -კახაბერ ლაზარაშვილი საუბრობდა დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის ეროვნული სამსახურის (NHS) წარმატებებზე, სამედიცინო განათლების მოდელზე, ონლაინ სწავლების გამოცდილებასა და ონლაინ სწავლების გამოწვევებზე.

კახაბერ ლაზარაშვილი

განათლების მეცნიერებათა დოქტორი-საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ლონდონის უნივერსიტეტის მეცნიერ თანამშრომელი- UCL,

ბრიტანეთის უმაღლესი განათლების აკადემიის საპატიო წევრი FHEA,

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამეფო ასოციაციის წევრი FRSPH,

ჯანდაცვის მენეჯმენტის ფაკულტეტის უფროსი ლექტორი,

ჯანდაცვის მენეჯმენტის ხარისხის მოდულის ხელმძღვანელი- Arden University (UK)

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.